Biznes i Prawo

Rodzaje lokat bankowych oferowanych na rynku

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe są bardzo powszechną formą oszczędzania. Na rynku istnieje wiele rodzajów lokat bankowych. Banki różnicują swoją ofertę, tak aby dopasować się do potrzeb klientów. Trzy podstawowe cechy lokaty bankowej to: oprocentowanie, termin zapadalności oraz kapitalizacja. Według tych cech, na rynku różnicuje się ofertę lokat bankowych.
Jedną z popularniejszych obecnie lokat bankowych jest lokata jednodniowa. Posiada atrakcyjne oprocentowanie oraz charakteryzuje się tym, że trwa tylko 24h. Kapitalizacja w przypadku takiej lokaty jest dzienna. Taki sposób naliczania odsetek, pozwala na ominięcie podatku od dochodów kapitałowych, tzw. podatku Belki. Właśnie stąd bierze się popularność lokat jednodniowych, także popularnie nazywanymi lokatami nocnymi.

Innym rodzajem lokaty jest lokata ustrukturyzowana. Polega na połączeniu dwóch aktywów finansowych, jakimi są obligacje oraz opcje. Ich udział w strukturze lokaty jest różny. Większość środków inwestowana jest obligacje, resztę lokuje się w opcjach. Taka struktura ma pozwolić klientowi osiągnąć większe zyski z inwestowania oszczędności. Obligacje stanowią większość w lokacie ustrukturyzowanej, ponieważ są bezpieczniejszym instrumentem finansowym. Udział obligacji w lokacie to ok. 80%. Resztę stanowią opcje, które są ryzykowniejsze, jednak mogą przynieść duży zysk.

Następnie możemy wymienić lokatę inwestycyjną, która jest jedną z odmian lokat łączących w sobie różne instrumenty finansowe. Lokata inwestycyjna składa się z udziału części oszczędności w oprocentowanym depozycie oraz udziału w funduszach inwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku lokaty ustrukturyzowanej, połączenie dwóch aktywów finansowych ma przynieść większe zyski.

Wśród lokat bankowych, możemy wyróżnić lokatę progresywną. Cechuje ją zmienne oprocentowanie. Powiększa się ono systematycznie co miesiąc. W ten sposób, klient w ostatnim miesiącu trwania umowy otrzymuje najwyższe oprocentowanie. Często banki oferują możliwość wypłacenia depozytu z kwotą odsetkową po każdym miesiącu. Niewątpliwie jest to zaletą lokaty progresywnej. Jednak najlepsze lokaty bankowe mają atrakcyjniejsze oprocentowanie, niż przeciętne oprocentowanie lokaty progresywnej.

Lokaty antybelkowe to wszystkie lokaty zwalniające z podatku od dochodów kapitałowych. Ich konstrukcja pozwala na niepłacenie podatku Belki. Cały myk polega na sposobie naliczania odsetek. Lokaty antybelkowe posiadają dzienną kapitalizację. Pozwala to na doliczaniu kwoty odsetkowej po każdym dniu. Podatek od odsetek jest na tyle mały, że zaokrągla się go w dół, otrzymując tym samym zerowy podatek. Lokaty antybelkowe są bardzo popularnymi depozytami, ponieważ przynoszą największe zyski ze wszystkich rodzajów lokat.

Polisy lokacyjne są kolejnym przykładem na ominięcie podatku Belki. Charakteryzują się tym, że są lokatami bankowymi połączonymi z ubezpieczeniem. Ubezpieczeniowy charakter lokaty zwalnia z podatku od dochodów kapitałowych. Jest to spowodowane tym, iż ubezpieczenia na życie nie podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu zyski z polisy lokacyjne są nieco większe niż ze standardowej lokaty. Jednak nie gwarantuje tak atrakcyjnych odsetek jak lokata antybelkowa.

Previous article
Konta bankowe – typy rachunków bankowych
Next article
Ogłaszamy 24 Poznań
About the author