Biznes i Prawo

Od czego uzależnione jest oprocentowanie lokat terminowych w bankach?

Porównując oferty lokat bankowych zawsze powinniśmy zwracać uwagę na ich oprocentowanie oraz tryb kapitalizacji. Te dwa parametry lokat decydują o tym, ile zdołamy zarobić z tytułu inwestowania w daną lokatę terminową w banku. Należy się zastanowić, od czego tak właściwie zależy oprocentowanie lokaty bankowej?

Stopy procentowe

Przede wszystkim, przy ustalaniu oprocentowania lokat, banki biorą pod uwagę wysokość obowiązujących w Polsce, głównych stóp procentowych, które są określane przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeśli następuje obniżka stóp procentowych, to w krótkim okresie czasu najprawdopodobniej instytucje finansowe obniżą próg oprocentowania depozytów. Analogicznie, jeśli stopy procentowe w kraju rosną, oprocentowanie lokat zmienia się na korzyść klienta.

Parametry lokaty wpływające na jej oprocentowanie

Oprocentowanie standardowych lokat bankowych określane jest na podstawie takich parametrów depozytu jak:

Wysokość deponowanej kwoty,
Okres lokaty,
Kapitalizacja odsetek,
Rodzaj oprocentowania – stałe lub zmienne.

Im wyższa zdeponowana kwota tym na ogół wyższe jest oprocentowanie lokaty. Są jednak i takie banki, w których stawka oprocentowania depozytów jest niezmienna w stosunku do wysokości lokaty.

Kapitalizacja, czyli tryb naliczania odsetek od złożonego na lokacie kapitału, również wpływa na zysk klienta z lokaty. Im częściej następuje kapitalizacja, tym lepiej dla klienta, ponieważ odsetki powiększają kapitał lokaty, od którego w kolejnym okresie jest naliczany zysk.

Oprocentowanie stałe lokaty daje klientom gwarancję, że przez cały okres jej trwania, nie zmieni się ono. Z kolei, oprocentowanie zmienne zależne jest od stawki bazowej banku. Jeśli sytuacja na rynku pieniężnym zmienia się na niekorzyść banku, automatycznie zmniejsza się oprocentowanie depozytów.
Inne kwestie

Na oprocentowanie lokaty bankowej mogą mieć wpływ również i inne sytuacje, które nie są stricte związane z parametrami depozytu. Zalicza się do nich:

Lojalność klienta wobec banku – lepsze warunki lokaty otrzyma klient, który w danym banku posiada już na przykład konto bankowe. Z drugiej strony, wiele banków ma atrakcyjniejsze oprocentowanie lokat dla nowych klientów, którzy pierwszy raz korzystają z oferty danej instytucji finansowej. Banki wymagają przy tym, aby klient otworzył konto razem z lokatą terminową.
Polecenie znajomego – klienci mogą korzystać w niektórych bankach z wysoko oprocentowanych lokat rekomendacyjnych, za skuteczne polecenie usług banku.

Previous article
Analiza formacji na wykresach giełdowych
Next article
Konta bankowe – typy rachunków bankowych
About the author