Biznes i Prawo

Czy warto inwestować w obligacje ?

Wiele osób posiadających oszczędności zastanawia się w jaki sposób należy je ulokować tak aby nie tylko chronić je przed inflacją , ale również spowodować , aby nasze oszczędności zarabiały na siebie w jakiś sensowny sposób. Oczywiście są takie metody , jedne bardziej drugie mniej skuteczne , aczkolwiek spróbujmy skupić się w tym przypadku na dosyć starej oraz sprawdzonej pod wieloma względami formie lokowania naszych pieniędzy jakimi są obligacje. Jak sama nazwa wskazuje obligacja ma bezpośredni związek ze słowem obliguje. Osobie która emituje obligacje (emitent) i sprzedaje ją osobie kupującej obliguje się do zwrotu kwoty zawartej w obligacji wraz z należnymi odsetkami w ścisłe określonym czasie. Obligacja jest tak więc niczym innym jak specyficzną formą pożyczki , z tym , że obligacją handluje się zdecydowanie częściej niż umowami pożyczki . W zdecydowanej większości przypadków obligacje nie są wypuszczane przez osoby prywatne , kto jest więc najczęstrzym emitentem obligaji ? Oczywiście skarb państwa.

Previous article
Ubezpieczenia
Next article
Czy warto inwestować w sztukę , i jak robić to najlepiej?
About the author