Biznes i Prawo

Umowy śmieciowe a rynek pracy

?Ozusowanie? umów zleceń, nie przyniosło znaczącej poprawy na rynku pracy, wbrew szumnym zapowiedziom rządu. Coraz więcej przedsiębiorstw próbuje szukać oszczędności zatrudniając imigrantów (głównie ze wschodu ? Rosjan i Ukraińców, tych drugich przebywa w Polsce obecnie kilkaset tysięcy). Firmy, które nie mogą pochwalić się zatrudnieniem taniej siły roboczej zza wschodniej granicy, śrubują wymagania wobec obecnych pracowników, zwiększając ich zakres obowiązków bądź wymagania jakościowe. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich firm, niestety Polska znana jest jako kraj, którego sektor MŚP płaci jedne z największych obciążeń w przeliczeniu na jednego pracownika w porównaniu do pozostałych krajów UE ? w porównaniu do Wielkiej Brytanii, gdzie obciążenia te na pensji minimalnej sięgają zaledwie kilku procent pensji, w Polsce stosunek ten potrafi dojść do nawet 50%. Niestety to wszystko ma wpływ na konkurencyjność naszych firm i nie pomaga im osiągnąć wzrostu wymaganego, by uczynić z Polski konkurencyjną gospodarkę, której ekonomia byłaby wzorem dla innych krajów.

Previous article
Zmniejszenie zależności gospodarczej od Rosji
Next article
Powiernictwo inwestycyjne
About the author