Biznes i Prawo

Wielokrotne obszary przetargowe

Wielokrotne obszary przetargowe, czyli sytuacje, w których firmy oddziałują na siebie w kilku obszarach konkurencyjnych, również mogą sprzyjać stabilności wyników w sektorze. Na przykład, jeśli dwie firmy konkurują ze sobą jednocześnie na rynku amerykańskim i europejskim, to przewaga jednej z nich na rynku amerykańskim może być zrównoważona przez przewagę drugiej na rynku europejskim; natomiast indywidualnej przewagi nie tolerowałaby żadna z nich. Wielokrotne obszary umożliwiają wynagrodzenie jednej firmy przez drugą za to, że jej nie zaatakowała, i odwrotnie, przywołanie do porządku firmy wyłamującej się. Wzajemne powiązania w postaci wspólnych przedsięwzięć lub współuczestnictwa również mogą sprzyjać stabilizacji w sektorze przez tworzenie klimatu do współpracy oraz dostarczanie dość pełnej informacji o uczestnikach gry. Informacja taka zazwyczaj działa stabilizująco, gdyż ułatwia firmom właściwe reagowanie i powstrzymuje je od prób podejmowania nierozważnych inicjatyw strategicznych. Struktura przemysłu wpływa na sytuację konkurentów, na podejmowanie przez nich agresywnych działań i na stopień prawdopodobieństwa sprzeczności ich interesów. Struktura wyznacza zatem podstawowe parametry, w których podejmowane są posunięcia konkurencyjne, ale nie ma całkowitego wpływu na to, co nastąpi na tynku. Rywalizacja zależy też od konkretnej sytuacji poszczególnych konkurentów.

Previous article
System kolejkowy
Next article
Analiza finansowa
About the author