Biznes i Prawo

Dziennikarstwo online

Wraz z wejściem w nasze życie Internetu, pojawiło się tzw. dziennikarstwo internetowe, o którym jeszcze dwadzieścia lat temu nawet nam się nie śniło. Według istniejących definicji, dziennikarstwo internetowe, a z angielskiego tłumaczone na online journalism, jest to przygotowywanie przekazu dotyczącego wydarzeń i faktów, zgodnego ze specyfiką internetu, i jego rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu.

Chodzi tu szczególnie o treści przekazywane za pośrednictwem portali, blogów, newsletterówi kanałów RSS, dedykowanych dla szerokiego grona odbiorców. Warto pamiętać o tym, że nie każdy przekaz Internetowy można uznać za dziennikarski. Aby mógł takim być, przede wszystkim powinien mieć charakter informacyjny, być gatunkowo zbliżony do komunikatów medialnych, przygotowany z zamiarem publikacji przede wszystkim w Internecie i przez określony czas powinien być dostępny w internecie.

Nie są więc dziennikarzami internetowymi ci, którzy publikują w tradycyjnych gazetach swoje artykuły lub tworzą materiały na potrzeby radia lub telewizji, które są potem kopiowane na łamy serwisów internetowych. Dziennikarstwo internetowe rządzi się swoimi prawami. Liczy się w nim przede wszystkim szybkość reakcji na wydarzenia, znacznie dłuższy cykl życia publikacji w internecie niż na papierze, możliwość wprowadzania wielokrotnych modyfikacji i uzupełnień w opublikowanym tekście, różnice w makiecie strony internetowej i papierowej gazety, możliwość komentowania publikowanych informacji przez czytelników i multimedialność.

Previous article
Kształtują opinię
Next article
Internet źródłem newsów
About the author